Att granska avtal vid handel av tjänster och produkter på nätet har varit en av utgångspunkterna för Med rätt att handla då de lägger grunden för att kunna göra väldigt grundläggande inköp av produkter av tjänster. Därför skickade vi, genom företaget Findout Undersökningar, ut en enkät till 1 000 konsumenter och frågade hur de upplever och läser avtal på nätet.

Särskilt tydligt visade enkäten att drygt hälften av konsumenterna vill ha mer lättlästa och kortare avtal. Fyra av fem vill att ha en myndighetstillsyn.

Det tar vi med oss och jobbar vidare med dessa punkter. För avtal är nödvändiga kontrakt för att få vardagen att fungera. Om du ska använda en mobiltelefon eller köpa musik- och tv-tjänster eller produkter på nätet måste du också på ett enkelt sätt kunna ta till dig vad du går med på när du klickar i att du godkänner villkoren. Idag är det alldeles för svårt – vilket vi motsätter oss då vi ska kunna ta del på marknaden på lika villkor. Det nämns bland annat i FN:s konsumenträttigheter.

I den här debattartikeln som även publicerades i Svenska Dagbladet förklarar vi mer om varför vi bör få till en förbättring med mer begripliga avtal som övervakas av myndigheter och varför det är så viktigt att utgå från ett design för alla-perspektiv. Dessutom vill vi att personer med kognitiva funktionsnedsättningar ska utgöra en hörnsten i ett sådant förbättringsarbete. För om avtalen blir tydliga för dem, som kan ha svårt att exempelvis ta in eller minnas information, blir de tydliga för alla. Gruppen utgör dessutom en betydande del av befolkningen, samtidigt som de flesta av oss kan drabbas för ett tag vid exempelvis sjukdom, stress eller sorg.

Anmälningar och orimliga villkor

Sveriges Konsumenter har sedan tidigare jobbat med att syna orimliga avtal och bland annat anmält företags avtalsvillkor, för att lyfta problematiken för Konsumentverket och Datainspektionen. Här kan du läsa en anmälan och här en annan. Vår förhoppning är att någon av instanserna ska ta tag i problemet med alldeles för långa, svårbegripliga och ibland orimliga avtal och börja verka för en systematisk granskning.

De avtal vi accepterar, ofta lite lättvindigt på grund av längd och komplicerat språk, tidsbrist eller tilltro att de är bra, innehåller inte sällan stora friskrivningar för företagen och evighetslånga uppoffringar av personlig information för konsumenten. Något inte alla uppmärksammar. Vår norska systerorganisation satte fingret på det genom sin kampanj som du kan se här. Även danska Forbrugerradet lyfte denna fråga i en kampanj som du kan se här.

Avtal ska vara begripliga och rimliga för båda parter. Mycket svårare än så är det inte och dessutom tjänar båda sidor på att alla vet vad som gäller. I vårt fortsatta arbete fokuserar vi nu på att få en till en givande dialog med handeln och visa på de stora fördelar som finns med en högre kognitiv tillgänglighet. Resultatet i enkäten är en av del av det kunskapsunderlag vi samlat ihop och fler tester och undersökningar kommer att på olika vis användas för att få till en förbättring som gör att fler kan ta del av handel och minska på tvister och missförstånd.

Läs mer om Sveriges Konsumenters ställningstaganden kring integritet på nätet här.