I detta magasin har vi tillsammans med personer från Gröndals servicebostad samlat tips och råd på hur du kan bli en trygg, medveten och självständig konsument. Vi hoppas att materialet ska kunna inspirera till samtal om konsumtion, såväl om dess utmaningar som möjligheter till självständighet.
Vi hoppas att du kommer känna dig tryggare med dina inköp och att du vet vart du kan vända dig för att få hjälp såväl inför, under som efter ditt nästa köp.

Konsumentguiden kan också användas som ett informationsmaterial. Därför har vi tagit fram en handledning för lärare, handledare inom LSS och studiecirkelledare. Materialet är tänkt att användas av unga och vuxna från 15 år och uppåt. I skolan, studiecirkeln, föreningslivet, arbetsplatsen eller i andra sammanhang där det finns behov av att lyfta frågor kring konsumtion, ekonomi och tillgänglighet.

Det här materialet är till för att aktivt kunna arbeta med frågor kopplade till magasinet Konsumentguiden och innehåller övningar kring tillgänglighet, konsumenträtt, hållbar konsumtion och ekonomi. Syftet är att deltagarna ska stärkas i sin roll som konsument, få möjlighet att reflektera kring olika konsumentsituationer och därmed bli mer trygga, medvetna och självständiga i sin konsumtion.

Så använder du materialet

Se materialet som ett smörgåsbord där du kan välja de övningar som du tycker är relevanta för dina deltagares behov. Materialet är uppdelat i tre temaområden som på olika sätt syftar till att göra deltagarna till mer medvetna och självständiga konsumenter. Övningarna har utgångspunkt i Konsumentguiden men använder också material från andra källor än Sveriges Konsumenter för fördjupning och kunskapsinhämtning.

Beställa magasinet

Om du vill få magasinet i tryckt form går det att beställa så länge vi har kvar magasin i lager, det kostar inget du betalar endast för porto. För beställning kontakta elin.sandstrom@sverigeskonsumenter.se