Kristoffer och Zulkifly, som till vardags går på Häggviks gymnasium, har hjälpt oss i vårt arbete och är en viktig del för att vi ska hitta rätt frågor att angripa, rätt problemställning och rätt vinkel. Och det har de verkligen gjort.

Efter deras undersökning kan vi nu jobba vidare med resultatet och förfina vårt arbete än mer. Det lägger grunden till ett lyckat påverkansarbete längre fram. Och vår förhoppning är att göra fler undesökningar, utöka dialogen med våra vänorganisationer och få till en förändring som märks - för alla.

Resultatet av vårt grundläggande arbete kommer att presenteras längre fram. Men redan nu kan du titta på Zulkiflys film (nedan), där han sammanställt de tankar, frågor och problem han väckt under sin tid hos oss. Kolla gärna och se om du känner igen dig i det han visar upp. Chansen är stor att du gör det - för alla springer vi någon gång på knepiga köpsituationer, avtal eller miljöer. När eller vad tycker du att det är svårt att handla?