Idag diskuteras ofta de val som konsumenter måste göra ur ett övergripande frihetsperspektiv, snarare än som krav på att välja. Men hos många människor finns en ständig känsla av att inte hänga med och att inte ha all den information som krävs för att kunna välja så att man blir nöjd. De olika valen som erbjuds kanske inte heller känns relevanta; det är helt enkelt inte de valen man vill göra. Forskning visar också att det inte alltid är så att fler val automatiskt leder till att vi blir nöjdare. I många fall kan det faktiskt vara tvärtom.

Som konsument ska du inte behöva välja mellan olika vardagsprodukter med mer eller mindre farliga ämnen i. Vi menar att det är viktigt att de val som medborgare gör som konsumenter ska vara just konsumtionsval. Självklart ska du kunna välja till exempel vad du vill laga till middag eller hur din skjorta ska se ut. Men du ska inte behöva välja mellan alternativ som är mer eller mindre säkra. Och alla varor måste nå högt ställda krav på hållbar utveckling.

Det måste löna sig att välja etiskt

Dessutom menar vi att det lätta valet ska vara det rätta valet. Det ska alltså löna sig ekonomiskt och praktiskt för oss konsumenter att ta hänsyn till miljön och de människor som producerat varorna/tjänsterna när vi handlar. Och även det icke aktiva valet ska vara ett hållbart val.

När det gäller mer allmännyttiga tjänster anser vi att icke-valet ska vara ett bra val. Du som konsument ska känna dig trygg och inte behöva betala oskäliga priser bara för att du inte varit aktiv när det gäller exempelvis din pension, din tandläkare eller ditt elavtal.

Dessutom är det viktigt med ekonomisk trygghet. Utan pengar i plånboken spelar det ingen roll hur många olika produkter och tjänster som marknaden erbjuder. Du har ändå ingen möjlighet att köpa något.

En annan grundförutsättning för att kunna göra medvetna val är kunskap. Det räcker inte med att det finns mycket om du inte har kompetens att bedöma den eller vet vad du ska leta efter. Därför menar vi att den idag bristfälliga konsumentundervisningen i skolan måste byggas ut så att ungdomar åtminstone får med sig kunskap om grundläggande konsumenträttigheter.