Varför en kampanj om ursprungsmärkning av kött?

90 procent av konsumenterna i EU vill veta var deras kött kommer ifrån. Det visar en stor EU-undersökning från 2012*. Ändå är det idag i många fall omöjligt att få tillräcklig information om varifrån till exempel köttet i Caesarsalladen, isterbanden eller pirogerna kommer. Därför har de de europeiska konsumentorganisationerna i 14 länder drivit en gemensam kampanj för alla konsumenters rätt att få veta var köttdjuren är födda, uppfödda och slaktade. 

Hur gick det i kampanjen?

Kampanjen riktade sig mot EU-parlamentariker och gav bra resultat. I februari 2015 röstade parlamentet med stor majoritet JA till att införa en lag om ursprungsmärkning även av sammansatta köttprodukter som korv och färdigrätter. Nu gäller det att EU-kommissionen lyssnar!

Är kött från vissa EU-länder bättre än kött från andra länder?

På senare år har det varit många skandaler kring kött. Smittat kött, fel sorts kött i maten mot vad som angetts på förpackningen, plågsamma djuruppfödningsmetoder och användning av stora mängder antibiotika. Eftersom problemen har skilt sig åt mellan olika länder, har de flesta konsumenter velat veta var köttet de äter kommer ifrån. Därför handlar kampanjen om alla konsumenters rätt till information. Målet är att det ska bli lättare för alla EU-medborgare att kunna välja vad man köper utifrån kriterier som till exempel kvalitet, djurskydd, miljöfrågor eller arbetsförhållanden. 

Finns det ingen ursprungsmärkning av kött alls idag?

Jo. När det gäller nötkött får konsumenterna veta vilket land djuret är fött, uppfött och slaktat i. Och från och med april 2015 får vi veta var grisar, kycklingar och lamm är uppfödda och slaktade – men INTE var de är födda. När det gäller sammansatta köttprodukter, som korv och lasagne, får vi däremot ingen information om ursprung alls. 

Varför vill man veta vilket land ett djur är fött i? Är det inte viktigast var det är uppfött?

Dels handlar det om att många konsumenter inte vill utsätta djur för långa och onödiga transporter, dels om att myndigheter med hjälp av bättre information kan förhindra smittspridning mellan länder, i de fall större djursjukdomar bryter ut. 

Men varför får man då inte information om födelseland för alla sorters djur redan?

Idag är det mycket vanligt att griskultingar och små kycklingar fraktas mellan länder efter sin födsel. Många EU-länders regeringar har lyssnat på intressegrupper för djuruppfödare som inte velat ha en märkning av födelseland för andra djur än nötdjur. Så tyvärr har det inte funnits ett tillräckligt stort stöd bland medlemsländerna för en sådan märkning. 

Bild på en korv.

Varför är inte sammansatta produkter, som korv och lasagne, märkta på samma sätt som köttbitar?

Hittills har beslutsfattarna i EU lyssnat på livsmedelsindustrin som är rädda för att deras kostnader ska öka om de behöver hålla koll på sina leverantörer. Därför krävs det att många människor runt om i EU går emot industrin och visar beslutsfattarna att det är viktigt för konsumenterna att få reda på ALLT kötts ursprung.

Men kommer det inte att bli dyrare för konsumenterna om livsmedelsindustrin tvingas ursprungsmärka alla sina köttprodukter.

Industrin hävdar det. Men det finns redan idag en hel del exempel på företag som faktiskt ursprungsmärker även sina sammansatta köttprodukter, som korvar och färdigrätter, och det har inte påverkat slutpriset för konsumenterna. Industrin motstånd beror på att de inte vill ha merjobb. Men i det här fallet tycker vi att det är självklart att konsumenternas intressen måste få gå före lite extrajobb för producenterna. Dessutom har många konsumenter förlorat förtroendet för branschen efter alla köttskandaler. En ordentlig märkning skulle vara ett sätt för producenterna att återvinna det förtroendet.

Köttkonsumtionen måste minska av miljöskäl. Varför då ha en kampanj som fokuserar på kött?

Det här är inte en kampanj som uppmuntrar till mer köttkonsumtion. Sveriges Konsumenters ståndpunkt är att köttkonsumtionen behöver minska rejält till förmån för vegetarisk mat, främst av klimatskäl. Men det kött som ändå äts måste vara säkert och konsumenterna måste ha rätt att få tillräcklig information för att kunna göra medvetna val. 

Vem fattar beslutet om ursprungsmärkning?

Det gör EU-kommissionen tillsammans med medlemsländerna. Just nu pågår en process för att se över reglerna. Problemet är att livsmedelsindustrin sätter in stora lobbyresurser för att omintetgöra en mer långtgående ursprungsmärkning. Därför är det nödvändigt att konsumenter runt om i EU visar att de inte längre accepterar att inte få veta varifrån köttet de äter kommer. 

Vad tycker svenska politiker om ursprungsmärkning?

I våras togs ett enhälligt beslut i riksdagen om att Sverige ska verka för ursprungsmärkning i EU, både när det gäller sammansatta köttprodukter och information om vilket land alla köttdjur är födda i. Detta är mycket glädjande, men beslutet fattas alltså i EU, inte i Sverige. Därför kommer Sveriges Konsumenter att lyfta frågan med de svenska EU-parlamentarikerna.