JANUARI

1/1: Effektivare flytträtt av försäkringssparande

Nya regler ska förtydliga och begränsa vilka kostnader som ett försäkringsföretag får ta ut när en person vill flytta sitt försäkringssparande. Det ska också förtydligas i inkomstskattelagen att pensionsförsäkringar får flyttas utan att personens skatt påverkas.

FEBRUARI

12/2: Extra skatteinbetalning, över 30 000 kronor

Tips! Om du räknar med ett underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kronor så är det en bra idé att göra en extra inbetalning senast 12 februari, för från och med den 13:e så börjar ränta räknas på skulden. Använd bankgiro 5050-1055 för att betala in på ditt skattekonto. Du hittar OCR-numret i Skatteverkets e-tjänst.

12/2: Riksbankens räntebesked nr 1

Tips! Riksbanken informerar om sitt räntebeslut, som börjar gälla från 19 februari. Dags att se över bolånen? Passa även på att kolla om du haft ränterabatter som löpt ut. De gäller ibland bara viss tid, sedan höjs räntan.

MARS

2/3: Sista dag för fastighetsdeklaration

Om du äger ett småhus eller annan fastighet som kräver att du lämnar in fastighetsdeklaration till 2020 års särskilda fastighetstaxering, så är det här sista dagen att lämna in på.

12: Kvarskatten ska vara betald

Fick du besked i december om kvarskatt så ska denna vara bokförd på Skatteverkets konto senast denna dag. Swisha eller betala via bankgiro. Swisha gör du genom Mina sidor på skatteverket.se eller i e-tjänsten Skattekonto.

APRIL

Sommarens SJ-biljetter släpps

Tips! SJ har fyra biljettsläpp per år. Ska ni ut och tågluffa i sommar är det april som gäller. Höstens biljetter säljs i juni och vinterns under september/oktober.

2/4: Deklaration 1

Nu ska du ha deklarerat om du vill få återbäring redan 6–9 april.

28/4: Riksbankens räntebesked nr 2

Riksbanken informerar om sitt räntebeslut, som börjar gälla från 29 april.

MAJ

1/5: Tydligare regler vid konsumentavtal

Tydligare regler i fråga om distansavtal och avtal utanför affärslokaler är tänkta att träda i kraft. Det är tre förändringar som är på gång: 1) Näringsidkaren ska till exempel bli tvungen att överlämna ett formulär till kunden som kan användas om kunden ångrar sitt köp. 2) Bestämmelse om när risken för en vara övergår till konsumenten i vissa fall under transporten. 3) Konsumenten ska kunna få tillbaka sådant som man betalat till följd av ogiltigt avtalsvillkor.

1/5: Skatt på plastkassar införs

Skatten blir tre kronor/kasse. För plastbärkassar som är tunnare än 15 mikrometer och som har en volym på max sju liter föreslås skatten bli 30 öre/kasse. Syftet är att minska förbrukningen till max 40 kassar per person och år till slutet av 2025. Skattskyldig är den som tillverkar, för in eller tar emot plastbärkassar från annat EU-land samt den som importerar plastbärkassar.

Tips! Kolla om du har andra typer av kassar hemma som du kan återanvända i stället för att köpa engångskassar.

4/5: Deklarationsdags!

Deklarationen för inkomståret 2019 ska vara hos Skatteverket senast 4 maj.

4/5: Extra skatteinbetalning, under 30 000 kronor

Tips! Om du räknar med ett underskott av slutlig skatt på under 30 000 kronor så är det en bra idé att göra en extra inbetalning senast 4 maj, för från och med den 5:e så börjar ränta räknas på skulden. Använd bankgiro 5050-1055 för att betala in på ditt skattekonto. Du hittar OCR-numret i Skatteverkets e-tjänst.

JULI

1/7: Stärkt skydd vid betaltjänster

Nu är det tänkt att lagen om betaltjänster ska skrivas om så att e-handelsbutiker inte längre ska kunna presentera ett betalningssätt som innebär en kredit som första alternativ. Kredit får inte heller vara förvalt alternativ. Om man bryter mot nya kravet ska det anses som otillbörligt mot konsumenter.

1/7: Riksbankens räntebesked nr 3

Riksbanken informerar om sitt räntebeslut, som börjar gälla från 8 juli.

SEPTEMBER

22/9: Riksbankens räntebesked nr 4

Riksbanken informerar om sitt räntebeslut, som börjar gälla från 23 september.

OKTOBER

1/10: Förslag om att även utländska handlar ska betala kemikalieskatt

Tanken är att slopa vissa undantag för beskattning som idag finns enligt lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik. Dels gäller förslagen ändringar i regelverket för försäljningar inom EU, men också då privatpersoner köper direkt från tredjeland, då tanken är att den som är skyldig att betala tull även ska betala kemikalieskatt. Läs mer här. 

NOVEMBER

2/11: Fastighetsdeklaration – igen!

Nu ska fastighetsdeklarationen till 2021 års fastighetstaxering av alla småhus vara lämnad hos Skatteverket. Använd gärna e-tjänsten Fastighetsdeklaration, småhus.

26/11: Riksbankens räntebesked nr 5

Riksbanken informerar om sitt räntebeslut, som börjar gälla från 2 december. 

DECEMBER

15/12: Hög tid för IPS

Tips! IPS står för individuellt pensionssparande, som är en sparform som man generellt avråder från numera eftersom man då dubbelbeskattas. Två grupper är däremot undantagna – företagare med enskild firma och den som är anställd utan rätt till tjänstepension. Så om du tillhör någon av de grupperna har du fortfarande rätt att göra avdrag i deklarationen med upp till 35 procent av anställningsinkomsten (eller näringsinkomsten om man är företagare). Dock maximalt 10 prisbasbelopp. Har du inte redan gjort det, så öppna sparkonto hos ett sparinstitut (bank eller värdepappersbolag).

21/12: Ny e-handelslag

Enskilda och myndigheter ska få tillgång till säkra och effektiva elektroniska kommunikationer för alla när det gäller urvalet av elektroniska kommunikationstjänster samt deras pris, kvalitet och kapacitet. Regleringen är mer detaljerad i fråga om till exempel informationskrav i samband med att avtal ingås, förfarandet vid nummerportering och situationer när ett avtal av olika skäl upphör eller förlängs.