Byta bank för vardagstjänster

Att byta bank är kostnadsfritt och har blivit lättare än förut. Vänd dig till den bank du vill byta till så ser de till att pengarna förs över och att dina tidigare konton avslutas. Detta tar oftast bara tre till fem dagar. Att få ett nytt kort kan ta några ytterligare dagar då kortet och koden måste skickas separat till dig.

När du byter bank behöver din nya bank dessa uppgifter från dig:

 • Kontoutdrag eller årsbesked från din gamla bank
 • Kortnummer på det kort du vill avsluta
 • Uppgifter om dina regelbundna insättningar: lön, pension, a-kassa, studiemedel, skatteåterbäring eller annat.
 • De stående överföringar du haft från ditt gamla konto
 • Uppgifter om konto eller kortkrediter, om du har det
 • Uppge ifall du har autogiron, värdepapperskonton, ett bankfack eller privatgiroblanketter som ska makuleras och avslutas

Du behöver sedan underrätta de som ska sätta in pengar på ditt konto om ditt nya kontonummer. Det kan till exempel vara din arbetsgivare, CSN eller din a-kassa. Du kommer också behöva fylla i några papper från din nya bank på grund av lagar mot penningtvätt och skatteflykt.

Detta kan du i de flesta banker behålla:

 • Säkerhetsdosa
 • E-legitimation /Bank-ID

Detta måste du lägga in på nytt:

 • Kommande betalningar
 • E-fakturor (glöm inte betala e-fakturor i din gamla bank innan bytet)

Tänk på!

Att bevaka dina förinställda kommande betalningar och autogiron i din gamla bank tills du är säker på att allt lagts in i din nya.

Byta bank för fonder, aktier eller lån

Vill du även flytta fonder erbjuds det ofta samma fonder i din nya bank och det är då inga problem. Det kan dock skilja sig mellan bankerna kring vilken hjälp du får och hur lång tid det tar – fråga din nya bank. Erbjuds inte samma fond i din nya bank får du antingen sälja av fondandelarna eller, om du vill ha kvar fondinnehavet, fortsätta vara kund i din gamla bank men flytta dina övriga tjänster till den nya banken. Investeringssparkonton (ISK) går att flytta.

Vid flyttning av lån behöver du göra en låneansökan till den nya banken. Det är upp till den nya banken om den vill ta över ditt lån. Jämför låne-villkoren mellan bankerna! Har du ett bundet lån behöver du fortfarande betala ränteskillnaden även om du löser upp lånet. Detta kan bli ganska dyrt om du gör bytet vid fel tidpunkt.

Tänk på!

 • Behöver du sälja fondandelar aktier eller andra värdepapper vid bytet behöver du för din deklaration spara avräkningsnota – ditt kvitto på anskaffningsvärdet och försäljningsbeloppet för din fondandel eller dina värdepapper.
 • Ibland tar banken en avgift för att flytta värdepapper eller investeringssparkonton.

När du kontaktar en bank för att bli ny kund kan du ibland pruta dig till bättre erbjudanden. Detsamma gäller om du berättar för din gamla bank att du funderar på att lämna dem som kund.

Sveriges Konsumenter har länge drivit att det ska bli möjligt med ”nummerportabilitet”, alltså att du som konsument ska kunna byta bank men behålla ditt kontonummer. Detta skulle underlätta bankbytet väldigt mycket då du till exempel slipper ansvaret att underrätta alla som gör insättningar till ditt konto om ditt nya kontonummer. Du kan läsa om det förslaget och många andra under Lösningar i konsumentpolitiken, Så tycker partierna och Våra frågor A till Ö.