Det handlar framför allt om inställda resor, att möten ställs in eller ordnas via internet och att medarbetarna från och med 12 mars uppmanas att arbeta hemifrån och endast om det är nödvändigt komma till kontoret.

Påverkan framöver beror på hur långvarig spridningen och smittan blir. Sveriges Konsumenter förutsätter att läget med hemarbete och inställda möten fortsätter åtminstone till maj, eventuellt längre. I stort sett är alla nationella och internationella möten till och med maj inställda, alternativt genomförs de digitalt och blir då mer inriktade på informationsgivning än workshops och andra kreativa aktiviteter. Dock fungerar digitala möten internt inom Sveriges Konsumenter mycket bra och vi avser att utveckla nya former för att kunna arbeta med interaktivt med exempelvis workshops.

En följd blir att de politiska processer vi har i uppdrag att påverka blir fördröjda, såväl i Sverige som i EU. Omvärderingar sker också av utspel, vad som blir lämpligt att försöka påverka när läget är så pass speciellt. Mycket av det vi kommenterar och ger input till sker också i ljuset av smittspridningen och dess konsekvenser för konsumenterna. Något som inte var planerat men med vår kompetens och vår möjlighet till flexibilitet är detta inga hinder. Hur smittan kan påverka våra aktiviteter från 2021 och framåt går i dagsläget inte att bedöma.