Det finns olika skäl att vara medlem i Sveriges Konsumenter – att ta vara på den kompetens och information som Sveriges Konsumenter har, att komma med i nationella och internationella nätverk, att kommunicera i konsumentfrågor, att delta i seminarier och konferenser som vi bjuds in till eller på annat sätta vara med och påverka i konsumentfrågor. Det handlar om en ömsesidig nytta för medlemmarna och paraplyorganisationen. 

Om din organisation inte är medlem kan du läsa mer om vad medlemskapet innebär. Du är naturligtvis även välkommen att kontakta vårt kansli för mer information och diskussion.

Medlemsorganisationerna idag