Det finns ett stort antal frågor att arbeta med och ett stort behov av en representant som står upp för konsumentintresset. Under 2017 kommer vårt fokus att vara på sex primära områden:

Konsumenträttigheter
Övergripande mål är att det rättsliga konsumentskyddet i EU och Sverige ska vara bättre och, om tillräcklig skyddsnivå uppnås, fullt harmoniserat.

Finansiella tjänster
Övergripande mål är att konsumenternas ställning är stärkt genom väl utformade finansiella regelverk och därmed möjlighet till prisvärda och långsiktigt hållbara finansiella tjänster med hög konsumentnytta.

Digitala rättigheter
Övergripande mål är att alla konsumenter har god tillgång till användbara och universellt utformade digitala tjänster med ett gott konsumentskydd, där de vet vad de ingått avtal om och där integriteten respekteras.

Hållbar textilkonsumtion
Övergripande mål är en politik som skapar incitament för att underlätta de hållbara valen som utgår ifrån försiktighetsprincipen för såväl producenters som konsumenters säkerhet och trygghet.

Livsmedel
Övergripande mål är att alla konsumenter ska ha tillgång till bra mat. Det innebär mat som är säker, prisvärd och hållbart producerad.

Organisationsutveckling
Övergripande mål är att öka antalet medlems-organisationer samt skapa nätverk och metoder för kunskapsspridning mellan organisationerna. Med utgångspunkt från de nya stadgarna som träder i kraft
1 januari 2017 förverkligas ett ökat medlemsinflytande.

Läs mer om årets verksamhet i vår Verksamhetsplan 2017