Reviderat konsumentskydd, uppkopplade produkter, ohållbart sparande, betalningsmedel, ursprungsmärkning på restaurang, dataskyddsregler, ekologisk mat, tillgängliga butiker för alla, kemikalier – det har varit några av de stora frågor som Sveriges Konsumenter drivit 2018.

Vårt arbete visar på insatser och genomslag på flera viktiga områden för konsumenterna på våra prioroterade områden – livsmedel, finansiella tjänster, digitala tjänster, kemikalier och i att stärka konsumentens rättigheter. Styrelsen vill tacka kansliet och ideellt arbetande representanter för alla insatser under året. Styrelsen uppskattar också det stora arbete för konsumenterna som sker i våra medlemsorganisationer.

Mycket av Sveriges Konsumenters arbete 2018 har också ägnats riksdagsvalet, EU-arbetet och arbetet med den nya handlingsplanen som ska fastställas vid årsmötet 2019. Vi fick 2018 också förstärkta resurser genom utökat statligt stöd från Konsumentverket. Det har vi använt för att förstärka vår expertis på strategiska områden och genom att publicera en rad uppmärksammade rapporter och ståndpunkter. 

I vår verksamhetberättelse lyfter vi på ett överskådligt sett fram våra engagemang och aktiviteter som gjort skillnad för konsumenternas vardag. Vinster för konsumenterna, men också de processer som fortsatt kommer att behöva vårt engagemang som oberoende röst för konsumentens bästa.

Läs om året som gått i Våra insatser för konsumenterna 2018. 

Lista över uppdrag

I verksamhetsberättlesens Annex listar våra representanters samtliga uppdrag i Sverige och internationellt.