2017 var ett händelserikt år på många konsumentområden och så även för oss. Vårt arbete haft stor effekt på våra prioriterade områden: livsmedel, finansiella tjänster, digitala tjänster, hållbar textilkonsumtion och i att stärka konsumentens rättigheter. Året har präglats mycket av av ett ökat fokus på digitala rättigheter och hållbar konsumtion.

Verksamhetsberättelsen "Våra insatser för konsumenterna 2017" visar ett urval av vad Sveriges Konsumenter har gjort under 2017. Och det är mycket, särskilt med tanke på våra små ekonomiska resurser. Det dagliga arbetet drivs av en kompetent och engagerad personal på kansliet. Även ett 70-tal frivilligt engagerade har i högsta grad bidragit till arbetet. Detta och mycket annat visar på den stora styrka och den tillgång som finns med våra 21 medlemsorganisationer.

I vår verksamhetberättelse lyfter vi på ett överskådligt sett fram våra engagemang och aktiviteter som gjort skillnad för konsumenternas vardag. Vinster för konsumenterna, men också de processer som fortsatt kommer att behöva vårt engagemang som oberoende röst för konsumentens bästa.

Läs om året som gått i Våra insatser för konsumenterna 2017

Lista över uppdrag

I verksamhetsberättlesens Annex listar våra representanters samtliga uppdrag i Sverige och internationellt.