2015 har varit ett intensivt verksamhetsår med aktiviteter på såväl svensk och europeisk som internationell arena. Under året har vi fördjupat vårt engagemang för en bättre konsumentpolitik i EU och tagit större plats i den svenska politiska debatten. Sveriges Konsumenter har blivit en allt synligare aktör för en hållbar utveckling, främst genom arbetet med projekten Stilmedveten och Fair Finance Guide

Under året startades tillgänglighetsprojektet Med rätt att handlaStandardiseringsprojektet fortsatte med finansiering från SKA-rådet. Sveriges Konsumenter har under året haft en stark ställning inom den europeiska konsumentpolitiken genom vår ordförande Örjan Brinkman som också är ordförande för den europeiska konsumentrösten BEUC. 

Blåslampan gick i år till butiken SwopShop för en inspirerande affärsmodell som låter dig byta dig till en mer hållbar garderob. 

Viktiga frågor under året som gått

Livsmedel, finansiella tjänter, hållbara investeringar, hållbar textilkonsumtion och integritet på nätet har varit stora nationella frågor under året.

Vi har haft särskilt fokus på regeringens livsmedelsstrategi där vi drivit konsumentperspektivet och att hållbarhet, inte bara producenternas intressen, ska prägla den kommande strategin (läs mer). Vi har tillsammans med våra medlemsorganisationer drivit på för en hårdare lagstiftning vid telefonförsäljning, ett område där många konsumenter idag känner sig lurade och utlämnade till oseriösa säljare. Vi har arbetat för att sprida kunskap om hållbar modekonsumtion och även fortsatt vårt arbete för att förmå finansbranschen att ta ett större ansvar för hållbarhetsfrågor. 

Läs mer om året som gått i vår verksamhetsberättelse.