Reviderat konsumentskydd, uppkopplade produkter, ohållbart sparande, betalningsmedel, ursprungsmärkning på restaurang, dataskyddsregler, ekologisk mat, tillgängliga butiker för alla, kemikalier – det är några av de frågor som Sveriges Konsumenter drivit under 2018.

Vårt arbete visar på insatser och genomslag på flera viktiga områden för konsumenterna på våra prioriterade områden – livsmedel, finansiella tjänster, digitala tjänster, kemikalier och konsumenträtt. 

Mycket av Sveriges Konsumenters arbete 2018 har också ägnats åt riksdagsvalet, EU och arbetet med vår nya handlingsplan. 

Vi har också utökat statligt stöd från Konsumentverket som vi använt för att förstärka vår expertis på strategiska områden och för att publicera en rad uppmärksammade rapporter och ståndpunkter. 

Lista över uppdrag

I verksamhetsberättlesens Annex listar våra representanters samtliga uppdrag i Sverige och internationellt.