Pengar till vår verksamhet får vi dels genom våra medlemsorganisationer, dels genom statsbidrag som fördelas av Konsumentverket och dels genom externa projektbidrag.