Många av EU:s konsumentregler är direktiv. Det gör att många av Storbritanniens konsumentlagar, som kommer att gälla direkt efter brexit, är de samma som i övriga EU. Det är dock upp till brittiska parlamentet att bestämma om lagarna kommer att ändras efter EU-utträdet.

Det som omedelbart kan komma att påverkas vid en hård brexit är att vi får betala moms och i vissa fall tull på varor vi e-handlar från Storbritannien och att kostnaderna för att ringa och surfa med mobiltelefon i Storbritannien kan komma att stiga kraftigt, då det inte längre är fri roaming när du är i Storbritannien.

En hård brexit kan också komma att påverka dina möjligheter att få ekonomisk kompensation eller assistans i form mat, dryck och betalt hotellboende vid inställda eller kraftiga försenade flygningar. Detta då EU:s reserättigheter (EG-förordning nr 261/2004) inte gäller om du reser från Storbritannien med ett flygbolag som inte är baserat i EU. Och vid tvist kommer det inte att vara möjligt att få hjälp av Konsumenteuropa eller möjligt att nyttja EU-kommissionens onlinebaserade tvistlösningsplattform, om tvisten rör ett företag från Storbritannien.

Handla på nätet med Storbritannien

Exakt hur det kommer att se ut beror bland annat på om nätbutiken riktat sig till svenska konsumenter. Oavsett kommer du bli skyldig att betala moms. Dessutom kan tullavgifter tillkomma.

Geo-blockerad

Ett företag från Storbritannien kan vägra att ingå ett köpavtal med dig om befinner dig i annat land och välja att bara göra affär med medborgare i Storbritannien.

Om butiken marknadsför sig mot svenska konsumenter

Vilka regler som gäller beror bland annat på om den brittiska nätbutiken riktar sig till svenska konsumenter. (Om de tex har svenska priser i webbutiken, om nätbutiken är översatt till svenska eller om de levererar till Sverige.)

Om butiken marknadsför sig mot svenska konsumenter är det svenska konsumentlagar som gäller, även om Storbritannien lämnat EU. Det gör att du fortfarande har tre års reklamationsrätt och 14 dagars ångerrätt.

Om butiken inte marknadsför sig mot svenska konsumenter

Om nätbutiken inte skulle marknadsföra sig mot svenska konsumenter gäller det som står nedan.

Om du handlat på nätet innan brexit

Om du köpt en produkt på nätet fram till 29 mars kommer ditt köp att täckas av EU:s konsumentlagar. Det gäller även om du väntar till efter 29 mars med att utnyttja dina rättigheter, som till exempel 14 dagars ångerrätt.

Om du handlat på nätet efter brexit

Handlar du från en brittisk nätbutik efter 29 mars kommer inte EU:s konsumentlagar att gälla när det gäller reklamationsrätt och ångerrätt.

Ångerrätt efter brexit

Om du handlar online från en nätbutik inom EU har du alltid 14 dagars ångerrätt, om inte produkten är specialtillverkad åt dig. Rätten till 14 dagar ångerrätt är inskriven i brittisk lag och kommer fortsätta gälla efter brexit. Däremot kan brittiska parlamentet ändra lagen efter en avtalslös brexit.

Reklamationsrätt efter brexit

Efter en avtalslös brexit kommer du inte längre skyddas av EU:s regler om ett minimum om två års reklamationsrätt när du handlar från Storbritannien. Det innebär dock inte att du har sämre rättigheter. I England, Wales och Nordirland är reklamationsrätten sex år och i Skottland är den fem år.

Tull och moms

Om Storbritannien lämnar EU utan ett avtal kommer tull- och momsreglerna vara de samma som vilket land som helst utanför EU. Det innebär att du måste betala tull och moms för varor du handlat på nätet.

Läs mer om tull och moms vid handel från länder utanför EU
Tullverket har information om brexit för privatpersoner

Skydd för personuppgifter

Dina personuppgifter är inte längre skyddade av Europeisk dataskyddsförordning GDPR utan det är Storbritanniens dataskyddslag som gäller.

Handla i fysisk butik

Om du handlat i fysisk butik innan brexit

Om du köpt en produkt i en fysisk butik i Storbritannien fram till 29 mars kommer ditt köp att täckas av EU:s konsumentlagar. Det gäller även om du väntar till efter 29 mars med att utnyttja dina rättigheter, om du till exempel upptäcker ett fabrikationsfel på varan.

Reklamationsrätt efter brexit

Efter en avtalslös brexit kommer du inte längre skyddas av EU:s regler om ett minimum om två års reklamationsrätt när du handlar från Storbritannien. Det innebär dock inte att du har sämre rättigheter. I England, Wales och Nordirland är reklamationsrätten sex år och i Skottland är den fem år.

Ångerrätt efter brexit

Har du handlat i en fysisk butik i Storbritannien har du inte någon lagstadgad ångerrätt. Däremot kan butikerna frivilligt erbjuda dig öppet köp. Alltså ingen skillnad.

Resor till Storbritannien

Resa med flyg till Storbritannien efter brexit

Som EU-medborgare har du ett starkt konsumentskydd när det gäller flygresor. Du har i vissa fall rätt att få ekonomisk kompensation, och du kan även ha rätt till mat, dryck och betalt hotellboende vid inställda eller kraftigt försenade flyg.

Reser du med ett flygbolag som är registrerat i ett EU-land, behåller du dina reserättigheter som EU-medborgare när du reser till eller från Storbritannien. Däremot, om du reser från Storbritannien med ett flygbolag som inte är baserat i EU, skyddas du inte av EU:s reserättigheter. Det gäller dock inte om du bara mellanlandar i Storbritannien.

På grund av Montrealkonventionen kommer du fortfarande ha rätt till skadestånd för ekonomisk skada, tex för förlorade hotellnätter vid resmålet, om flyget blir kraftigt försenat eller inställt.

Resa med färja till Storbritannien efter brexit

Som EU-medborgare kommer du fortfarande att täckas av EU:s reserättigheter när du reser till Storbritannien med ett färjeföretag som är baserat i EU. Det spelar ingen roll om du reser till eller från Storbritannien, du skyddas ändå av EU:s reserättigheter, så länge bolaget du reser med är baserat i EU.

Skulle bolaget inte vara baserat i EU och du reser från Storbritannien till ett EU-land kommer du inte att skyddas av EU:s reserättigheter. Samma sak gäller om du reser med båt från Storbritannien till ett land som inte är med i EU.

Resa med buss till eller från Storbritannien efter brexit

Du behåller dina EU-reserättigheter om du reser till eller från Storbritannien med buss, förutsatt att du startar eller avslutar bussresan i ett EU-land.

Sjuk i Storbritannien

Om du blir sjuk när du är i Storbritannien gäller förmodligen inte det europeiska sjukförsäkringskortet som ger dig rätt till nödvändig sjukvård i andra EU/EES-länder.

Roaming i Storbritannien – tänk på priset!

Skulle Storbritannien lämna EU utan ett utträdesavtal kan priset för att använda din mobiltelefon där stiga mycket kraftigt. Inom EU kan du surfa och ringa till samma taxa som i Sverige, men lämnar Storbritannien EU kan den möjligheten försvinna. Kontrollera med din mobiloperatör vad som gäller vid en avtalslös brexit. Kolla med din abonnemangsleverantör vad som gäller.

Läs mer om roaming på EU-kommissionens webbplats

Tvistlösning

Om du är i tvist med ett företag kan du använda dig av andra tvistlösningar än att gå till domstol. ECC-kontoren, dit Konsument Europa hör, kan hjälpa konsumenter vid gränsöverskridande ärenden inom EU, Norge och Island. Efter brexit kan de möjligheterna med Storbritannien upphöra.

EU-kommissionen tillhandahåller en onlinebaserad tvistlösningsplattform som du kan använda för tvister med företag inom EU, Norge, Island och Lichtenstein.

Storbritanniens ECC-kontor, det vill säga deras motsvarighet till Konsument Europa, kommer inte längre vara en del av ECC-nätverket den 30 mars om det blir en avtalslös brexit. Det innebär att ECC-nätverkets tvistlösningsmöjligheter med Storbritannien försvinner och att alla pågående ärenden stängs i ärendehanteringssystemet som EU-kommissionen tillhandahåller.

Onlinetvistlösningsplattformen

Om det inte finns något utträdesavtal får Storbritanniens utträde följande konsekvenser för tvistlösningswebbplatsen efter den 29 mars 2019:

  • Konsumenter i EU, Norge, Island eller Liechtenstein kommer inte att kunna använda tvistlösningswebbplatsen för att klaga på en brittisk näringsidkare eller skicka ärendet till ett brittiskt tvistlösningsorgan. 
  • De godkända brittiska tvistläsningsorganen (ADR-instanser) kommer i allmänhet att fortsätta efter Brexit. Det är emellertid fortfarande oklart om en konsument i ett EU-land kommer att kunna gå till tvistlösningsorganet med sitt klagomål. Det är EU-regler som säkerställer att du har den möjligheten och den brittiska regeringen kommer att avgöra om det fortfarande ska gälla.
  • Konsumenter i Storbritannien kommer inte att kunna skicka in nya klagomål via tvistlösningswebbplatsen. De kommer inte heller att kunna hantera eventuella pågående ärenden, inte skicka dem till ett tvistlösningsorgan, inte kontakta en brittisk rådgivare eller få ett resultat. 
  • Näringsidkare i Storbritannien kommer inte att få tillgång till sin startsida och näringsidkare i EU, Norge, Island eller Liechtenstein kommer inte att kunna hantera eventuella ärenden som gäller brittiska konsumenter eller föreslå brittiska tvistlösningsorgan.
  • Alla användare kan exportera eventuella uppgifter om tvister som rör brittiska konsumenter eller näringsidkare från sin startsida före den 29 mars 2019. 
  • Inga användare kommer att kunna kontakta den brittiska rådgivaren efter den 29 mars 2019.

Läs mer om EU:s onlinetvistlösningsplattform

Hittade du inte det du sökte? Läs mer hos EU-kommissionen