Satsningen är ett svar på att landets kommunala konsumentvägledningar försvunnit rask takt. I dag har saknar närmare en tredjedel av landets kommuner, 96 stycken, kommunal konsumentvägledning, något som bland annat drabbar många äldre personer.

Rådgivningen startade i liten skala redan i våras, men från och med 15 september blir rådgivningen alltså landsomfattande i och med att alla PRO:s medlemmar som saknar kommunal konsumentvägledning kan få hjälp av Tidningen Råd & Röns konsumentvägledare.

Marie Linder, ordförande för Sveriges Konsumenter och Råd & Rön anser att det är viktigt att prova nya vägar för att alla konsumenter ska ha tillgång till oberoende rådgivning:

– Det är beklagligt att många kommuner valt att lägga ner sin vägledning i en tid när det blir allt mer tufft att vara konsument. Då behövs både förebyggande arbete mot stora grupper i samhället och individuella, professionella råd. Vi vill genom det här projektet studera hur vi från vår sida kan vara en kraft i den utvecklingen, säger Marie Linder.

Sveriges Konsumenter kommer fortsatt arbeta för att alla konsumenter, oavsett var de bor i landet, ska ha tillgång till god konsumentrådgivning, både förebyggande och vid tvist med företag.  

För mer information om projektet, kontakta konsumentvägledare Maria Wiezell via epost maria.wiezell@sverigeskonsumenter.se eller på telefon 0702-81 69 66 

PRO är en av Sveriges Konsumenters medlemsorganisationer. Nyfiken på att bli medlem i Sveriges Konsumenter? Läs mer här.

Mer information för dig som är PRO-medlem och står utan kommunal konsumentvägledning finns hos PRO.