1. Ludvika har egna kossor
I Ludvika har kommunen köpt in egna kor som används för att hålla markerna öppna, ge nyetablerade praktik, för undervisning av barn i förskolan och hållbart producerat kött till måltiderna. Läs mer 

2. Örebro satsar på vego
Örebro län genomförde ett projekt som resulterade i en receptsamling med de deltagande verksamheternas bästa vegetariska recept. Läs mer

3. Skärholmen bjuder in pensionärerna
För sociala vinster och minskat matsvinn har skolrestauranger i Skärholmen öppet för lunchsugna pensionärer. Läs mer

4. Tjörn lagar de äldres egna recept
Två äldreboenden med medbestämmande kring måltiden serverar rätter som de boende själva varit med och bidragit till. Exempelvis serveras Bertils sherrysill och Iris kasslergryta

5. Gotland köper 100% svenskt
Matgästerna på Gotland serveras potatisar, rotfrukter, kött och köttprodukter från Sverige. Läs mer 

6. Södertälje tar ett helhetsgrepp för planeten
En politiskt beslutad hållbar måltidspolicy gör att fler i kommunen arbetar för exempelvis minskat matsvinn, en högre andel ekologiskt och mer vegetariskt. I Södertälje kommun har politikerna beslutat att den mat som serveras i kommunen ska utgå från ett hållbarhetsperspektiv och konceptet "Diets for a green planet". Det betyder bland annat att maten ska vara ekologiskt odlad, innehålla mindre kött men mer grönsaker, fullkorn och baljväxter, vara lokalproducerad, säsongsanpassad och att matsvinnet ska minska. Läs mer

Det här är bara några av alla spännande initaitiv runt om i landet. På MATtankens inspirationssidor kan du läsa om fler. 

Så varför är det viktigt att kommuner och regioner sätter hållbarhet i fokus även för de offentliga måltiderna?

Maten vi äter har stor påverkan på vår hälsa, vår miljö och vårt klimat. En vanlig vardag äter ungefär var tredje svensk mat som serveras till dem i förskola, skola, äldreomsorg eller på sjukhus. Det är mycket råvaror som ska köpas in och många måltider som ska tillagas. Därmed också stor potential att bidra till hållbar utveckling, god hälsa och ökad kunskap om matens ursprung, matkultur och nya matvanor.

Runtom i landet arbetar måltidsorganisationer på olika vis för att bidra till en hälsosam och hållbar utveckling. Projektet MATtanken arbetar för att genom nätverkande, kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte bidra till hållbara offentliga måltider. Dela gärna med dig av goda exempel från din hemort eller visa för dina lokalpolitiker vad som görs i andra delar av landet för mer hållbara måltider.

För mer information om Sveriges Konsumenters arbete med projektet MATtanken kontakta Elin Sandström elin.sandstrom@sverigeskonsumenter.se