Enkäten skickades ut till elva partier som ställde upp inför valet till Europaparlamentet. Efter påminnelser fick vi in svar från samtliga partier utom två. Ett parti avstod från att kryssa i med en skriven motivering (se nedan). Flera av partierna har också bifogat egna kommentarer till enkäten, som du kan läsa under varje specifikt avsnitt. Här syns de nio partiernas totala sammanräknade svar.

Antal "Ja": V 35, MP 50, S 42, C 40, FP 41, KD 34, M 36, F! 47

Under rubrikerna nedan kan du se hur partierna svarat krav för krav. Ett kryss betyder att partiet instämmer i Sveriges Konsumenters konsumentkrav.

Övergripande krav

Livsmedel

Finansiella tjänster

Hälsa

Energi

Digitala tjänster

 

Resultatet kan du som konsument använda för att få vägledning kring partiernas politik i EU. Men resultatet är också användbart för oss på Sveriges Konsumenter när vi träffar politiker för att kunna följa upp hur partierna faktiskt agerar i parlamentet.

Enkäten skickades till Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Piratpartiet, Feministiskt Initiativ, Junilistan och Sverigedemokraterna. Svar som inkom från samtliga partier förutom Piratpartiet och Sverigedemokraterna.

Junilistan valde att inte fylla i enkäten med följande motivering:
"Junilistan vill att den politiska makten så långt som möjligt skall bevaras på nationell nivå. Er enkät är helt uppbyggd på frågor om huruvida vi tycker att EU ska eller inte skall göra det ena och det andra. Vi skulle då tvingas säga nej på en mycket stor del av frågorna av detta konstitutionella skäl, trots att vi skulle säga ja om frågorna gällde huruvida vi tycker att Sveriges riksdag borde göra detta. Sedan kommer vi att jämföras med andra partier och framställas som att vi är emot i sakfrågor trots att det vi är emot är att det ska beslutas på EU-nivå."

Mer om Junilistans ståndpunkter hittar du på deras hemsida.