De sju största bankerna i Sverige förvaltar och investerar idag över 10 000 miljarder kronor – pengar som till stor del består av folks besparingar. Genom att styra investeringarna mot hållbara företag och verksamheter kan bankerna främja en hållbar utveckling.

Men vår granskning av bankernas egna riktlinjer visar att de svenska bankerna inte håller måttet. Tvärtom saknar de många av de viktigaste principerna för hållbarhet och socialt ansvar. Speciellt låga krav ställer bankerna när det gäller klimatförändringar, biologisk mångfald och hållbar energi. Svenska banker kan i dagsläget investera i företag och verksamheter som motverkar internationella klimatmål och bidrar till kränkningar av mänskliga rättigheter – utan att det tydligt bryter mot bankernas riktlinjer.

Flest riktlinjer för hållbarhet och sociala frågor har SEB som uppfyller 43 procent av kriterierna i Fair Finance guides internationella standard. I botten hamnar Handelsbanken som bara uppfyller 13 procent. Snittet för de sju bankerna är ynka 22 procent. 

På webbsidan FairFinanceGuide.se kan du se om din bank tillåter investeringar i till exempel barnarbete, landminor och kolkraft. Du kan skicka ett brev och uppmana din bank att investera dina sparpengar mer miljövänligt och etiskt. Och du kan få vägledning i hur du gör för att byta till en annan bank. 

FFG logotyp