2016 präglades av ett ökat fokus på digitala rättigheter och hållbar konsumtion. Som verksamhetsberättelsen visar har vårt arbete haft stor effekt på våra områden: livsmedel, finansiella tjänster, digitala tjänster, hållbar textilkonsumtion och i att stärka konsumentens rättigheter.

Vi är den svenska konsumentrösten. Vårt EU-arbete har varit intensivt 2016, inte minst genom vårt starka engagemang i den europeiska paraplyorganisationen BEUC, som under året blev utsedd till en av de mest inflytelserika aktörerna i Bryssel. Frågorna har bland annat gällt revidering av konsumenträttigheter, integritet på internet, bilars avgasutsläpp och frihandelsavtalet TTIP. Hållbar utveckling blir allt viktigare för den europeiska konsumentrörelsen och där har Sveriges Konsumenter varit drivande.

Läs mer om året som gått i vår verksamhetsberättelse.