Tamponger, bindor och menskoppar är något som kvinnor måste använda i stor del av sina liv och undersökningar av tamponger och trosskydd har visat rester av miljögifterna dioxin och furaner, även om det varit i små mängder. Men i Sverige har vi väl koll?

Svaret är nej. Idag har Kemikalieinspektionen ansvar för att kontrollera mensskydd, men när vi frågar har myndigheten aldrig testat kemikalieinnehållet i varken tamponger, bindor eller menskoppar. Kemikalieinspektionen ansvarar för en stor mängd konsumentprodukter vilket gör det i praktiken omöjligt att testa alla, men mensskydd är speciella eftersom de allra flesta kvinnor måste använda dem regelbundet under en stor del av livet och dessutom i direktkontakt med sina slemhinnor. Liknande kroppsnära produkter som kondomer och plåster räknas som medicintekniska produkter och där har tillsynsmyndigheten Läkemedelsverket ett tydligt ansvar för att kontrollera.

Mot bakgrund av detta ser vi på Sveriges Konsumenter det som en självklarhet att en myndighet ges specifikt tillsynsansvar för produktgruppen mensskydd, för att testa och säkerställa att dessa produkter är fria från farliga kemikalier.

Uppdatering: 2016 genomförde vår tidning Råd & Rön ett laboratorietest av tamponger. Resultatet av de testade produkterna visade att dessa inte innehöll några höga halter av farliga kemikalier, med undantag från låga halter i en produkt. Resultatet är lugnande för konsumenterna, men utesluter inte behovet av att en tillsynsmyndighet testar mensskydd (troskydd, bindor, tamponger och menskoppar) som finns på den svenska marknaden. Detta för att säkra att kvinnor inte utsätts för farliga kemikalier via mensskydd, varken nu eller i framtiden med nya produkter. 

Uppdatering: Efter att vi framfört våra krav till Kemikalieinspektionen har myndigheten svarat att de kommer att kontrollera mensskydd under 2017. 

Läs mer 

Mediamedverkan