Det råder en trend i att koppla upp alla möjliga former av produkter och anordningar mot internet, vanligen benämnt som Internet of things (IOT). Utvecklingen har nu också spritt sig till barns leksaker, där det redan finns ett växande antal produkter som marknadsförs som interaktiva. Den populära dockan My Friend Cayla vann priset som årets leksak 2014 och är tillsammans med roboten i-Que och Hello Barbie exempel på produkter som kan svara på barns frågor genom taligenkänningsteknologi.

Internetuppkopplig och en app gör det möjligt för barn att ha konversationer med deras leksaker. Som en del i ett större projekt om uppkopplade produkter har den norska konsumentorganisationen Forbrukerrådet granskat villkoren och de tekniska funktionerna de tre leksakerna.

Vad säger vi ja till?
Granskningen av leksakernas avtalsvillkor har avslöjat att företagen inte följer konsumentlagstiftningen. Inte heller respekterar de användarens integritet. Genom långa och krångliga avtalsvillkor tar företagen bakom leksakerna och tekniken sig rätten att använda och sprida barns röstdata, utan att klargöra vad inforamtionen kan användas till och var den kan hamna. Företagen åter sig inte heller att meddela förändringar i avtalsvillkoren, vilket gör det svårt att veta vad man går med på. De säger sig också kunna avsluta tjänsten utan att ange skäl. Två av leksakerna skickar även röstdata till en kommersiell tredjepart som säger sig ha rätt att använda informationen till vad som helst.

Teknisk granskning
Det utfördes även en teknisk granskning av leksakerna och apparna, vilket visade att Cayla och i-Que inte verkar ha någon säkerhet alls. Leksakernas mikrofon och högtalare kan med lätthet kommas åt av vem som helst med smartphone utan att behöva vara leksakens direkta närhet. Detta är en förbluffande säkerhetsbrist vilket kan utsätta barnet för stor risk om den kommer i fel händer.

Leksakerna kommer dessutom programmerade med dold marknadsföring, där de rekommenderar produkter och filmer för barnet – produktplacering i själva leksaken alltså.

De allvarliga brister som granskningen får oss att tro att IOT-teknologi kanske inte är väl lämpat för barnprodukter. Så länge tillverkare och tjänsteleverantörer tar dessa frågor på allvar så tror vi tillsammans med Forbrukerrådet att marknaden för uppkopplade leksaker är en säkerhetsrisk för barns säkerhet och välmående när de leker och umgås med sina leksaker. 

Vi anmäler nu företaget som tillhandahåller leksakerna, dels till Datainspektionen, dels till Konsumentverket då vi anser att man bryter mot konsumentlagstiftning och inte respektera användarens integritet. 

Läs anmälan till Datainspektionen

Läs anmälan till Konsumentverket

Läs hela rapporten #Toyfail från norska konsumentorganisationen Forbrukerrådet

Läs även våra tips till dig som har köpt eller funderar på att köpa dessa produkter.