Seminariet arrangeras av Europaparlamentets informationskontor i Sverige. Sveriges Konsumenters ordförande Örjan Brinkman medverkar i panelen. 

Den tekniska utvecklingen har lett till ökade möjligheter att kunna ta del av det internationella medieutbudet och att ta med sitt TV- eller musikabonnemang när man åker utomlands. Det finns ett stort behov av att hitta gemensamma regler över landsgränserna för att balansera intressena hos användarna och de som skapar det kreativa innehållet i musiken, litteraturen och på internet.

Under senare tid har EU-kommissionen lagt fram flera lagförslag som ska modernisera EU:s regler till det digitala samhället. Vad innebär de för upphovsmännen, distributörerna och konsumenterna?

Datum: Fredag 14 oktober Tid: Kl. 10.00–11.30 med lunch efteråt (kaffe och registrering från kl. 09.30) Plats: Europahuset, plan 2, Regeringsgatan 65, Stockholm

Medverkande
Max Andersson, Europaparlamentariker (MP)
Jytte Guteland, Europaparlamentariker (S)
Örjan Brinkman, ordförande för Sveriges konsumenter och den europeiska konsumentorganisationen BEUC
Alfons Karabuda, ordförande för Sveriges kompositörer och textförfattare (SKAP) och den europeiska tonsättarorganisationen ECSA
Johan Wullt, presschef vid EU-kommissionens representation i Sverige
Patrick Krassén, ansvarig för immaterialrättsfrågor vid Svenskt Näringsliv
Susin Lindblom, förbundsdirektör för Dramatikerförbundet

Inbjudan i pdf

Obligatorisk föranmälan