Sedan i våras pågår en process för att ta fram en ny proposition och en branschöverenskommelse som kommer att påverka vad som finns i butikshyllor och på restauranger många år framåt. Var kommer konsumenterna in?

Välkommen till ett seminarium i en högaktuell fråga med konsumentorganisationer, forskare, handeln med flera. Arrangör är Sveriges Konsumenter.

Läs inbjudan i pdf 

Plats: KSLA, Drottninggatan 95 B, Stockholm (T-bana Rådmansgatan).
Tid: 19 oktober klockan 14.00-16.30. Kaffe serveras från 13.30. Seminariet är kostnadsfritt. 
Anmälananmalan@sverigeskonsumenter.se

Program

Därför behövs ett konsumentperspektiv
Jan Bertoft, generalsekreterare, Sveriges Konsumenter

Syftet o processen med livsmedelsstrategin
Maja Brännvall, politiskt sakkunnig, Närinsgdepartementet

Vad säger forskningen om konsumenters attityder och beteenden? 
 Karin M Ekström, professor företagsekonomi med inriktning marknadsföring, Högskolan i Borås

Så fungerar det i butiken. 
Jonas Gunnarsson. chef marknadsanalys ICA, styresleledamot HUI

Mervärde för kunden – hur då och varför? 
Örjan Brinkman, ordförande Sveriges Konsumenter och BEUC

Panelsamtal: Viktiga ingredienser i en strategi
Alexander Clemensson, Föreningen Medveten Konsumtion 
Karin Gardell, Medvetna Matval Gotland 
Jonas Gunnarsson, chef marknadsanalys ICA
Gunnela Ståhle, Vi konsumenter
Annika Åhnberg, processledare, regeringens livsmedelstrategi 

Moderator: Jan Bertoft, generalsekreterare Sveriges Konsumenter


Välkommen!