Partiernas logotyper kring tre smileys som indikerar "håller med", "tveksamt/vet ej" och "håller inte med"Resultatet är glädjande! Alla partier har visat sig vara betydligt mer positiva än negativa till våra krav. Allra mest positiva är Feministiskt initiativ som stöder 98 procent av våra krav, följt av Vänsterpartiet med 87 procent och Socialdemokraterna med 83.

Mest positiva bland Allianspartierna är Folkpartiet med 81 procent, tätt före Miljöpartiet på 78 procent. Längst ned på listan hittar vi Centerpartiet, som stöder drygt hälften av kraven.

Det parti som svarat Nej flest gånger är Kristdemokraterna, som inte håller med i 19 procent av fallen.

Se hela enkäten med alla svar här!