De sju största bankerna i Sverige förvaltar och investerar idag över 10 000 miljarder kronor, pengar som till stor del består av folks besparingar. Genom att styra investeringarna mot hållbara företag och verksamheter kan bankerna främja en hållbar utveckling.

Men Fair Finance Guides granskning visar att de svenska bankerna inte håller måttet. I genomsnitt uppfyller de bara 22 procent av projektets internationella standard. Det betyder att bankerna saknar många av de viktigaste principerna för hållbarhet och socialt ansvar i sina riktlinjer.

Särskilt låga krav ställer bankerna när det gäller klimatförändringar, biologisk mångfald och hållbar energi. Svenska banker kan alltså investera i företag och verksamheter runt om i världen som motverkar internationella klimatmål och bidrar till kränkningar av mänskliga rättigheter – utan att det tydligt bryter mot bankernas egna riktlinjer.

Flest riktlinjer för hållbarhet och sociala frågor har SEB som uppfyller 43 procent av den internationella standarden. I botten hamnar Handelsbanken som bara uppfyller 13 procent.

Sätt press på bankerna!

På webbsidan fairfinanceguide.se kan du se om din bank kan tänka sig att investera i till exempel barnarbete, landminor och kolkraft. Där kan du också få vägledning i hur du byter bank eller pressa din bank att investera dina sparpengar mer hållbart.

Fair Finance Guide är ett samarbete mellan Sveriges Konsumenter, Amnesty, Diakonia, Fair Trade Center och Naturskyddsföreningen.

Följ Fair Finance Guide på Facebook och Twitter!