– Det är glädjande att det nu har skett en permanent höjning av avslaget till civila samhället och den ideella konsumentrörelsen. Detta är starten på en ny, starkare och medborgarcentrerad konsumentpolitik och vi hoppas att det vi nu ser är ett trendbrott, säger Örjan Brinkman, ordförande Sveriges Konsumenter.

– Vi ser även positivt på satsningen på tvistlösning Allmänna reklamationsnämnden. Det visar att regeringen tar hela konsumentrörelsen och den enskilde konsumentens rätt på allvar. Men även på behovet av ytterligare satsningar, i synnerhet för utsatta konsumenter, fortsätter Örjan Brinkman.

I budgeten presenteras även en strategi för att motverka överskuldsättning.

- Det är efterlängtat med en tydlig strategi för att motverka överskuldsättning. Nu inväntar vi att det går från ord till handling och att regeringen inte tvekar att sätta konsumenterna i centrum, säger Jan Bertoft, generalsekreterare Sveriges Konsumenter