Inför riksdagsvalet la vi fram 100 krav för en starkare konsumentpolitik. Strax därpå fick alla riksdagspartier i en enkät svara på hur de ställde sig till kraven. Socialdemokraterna och Miljöpartiet var positiva till en stor majoritet av våra krav. Och nu är två av våra krav på väg att gå igenom!

För det första kommer avtal inte längre att få förlängas automatiskt. Hittills har det varit vanligt att ett avtal, t.ex. ett telefonabonnemang, förlängs automatiskt när avtalstiden har gått ut, om man som kund inte aktivt säger något annat.

Men nu har riksdagen beslutat att företag måste påminna konsumenten om att avtalet kommer att förlängas om det inte sägs upp. Påminnelsen ska vara skriftlig och lämnas senast en månad i förväg. Den nya lagen börjar gälla den 1 mars 2015.

Vår generalsekreterare Jan Bertoft är förstås glad:
- Det är bra att riksdagen äntligen fattar detta beslut, som är ett av våra 100 krav på konsumentpolitiken. Alltför många företag utnyttjar att vi i vår vardag inte kan ha kontroll på precis allt till att låsa in oss i långa avtal år efter år, säger han.

Det andra kravet handlar om uppstyrning av taxibranschen. Från och med den 1 januari 2015 ska man vid beställningen av en taxiresa få en prisuppgift och information om vad högsta priset för resan kan bli. Det gäller om man beställer resan av ett taxibolag som har ett jämförelsepris* som ligger över 500 kr. Du ska också få ett bevis på prisuppgiften före taxiresan, ett bevis som ska sparas av taxiföraren och taxibolaget. Regeringen kommer även att tillsätta en utredning för att ta ett helhetsgrepp på taxibranschen, vilket vi verkligen välkomnar.

*Ett pris för en "standardresa" som redovisas på en gul skylt på bakrutan med syftet att du som konsument ska kunna jämföra olika taxibolags priser.