Organisationen Fair Trade Center har under många år med envishet, kreativitet och knappa resurser arbetat för att få konsumentinriktade företag att ta ansvar för sin produktion i fattiga länder. De har bland annat gjort rapporter om kläder, skor, mobiltelefoner och snittblommor.

Särskilt envist har de drivit kravet på levnadslön. De har spritt information genom sin ”Etikbarometer” och de har varit en bidragande faktor till att stora klädföretag börjat arbeta för att höja lönerna. Fair Trade Center visar på handelns ansvar, på kopplingen mellan våra inköp och en hållbar utveckling. De visar att förändring är möjlig.

De övriga finalisterna till årets pris är debattören och tidigare generaldirektören för kemikalieinspektionen Ethel Forsberg, SVT-journalisten Mikael Grill Pettersson och miljöorganisationen WWF för rapporten “Du äger”.

Vid prisutdelningen gavs även ett hedersomnämnande till Ingrid Lodén för hennes stora och långvariga engagemang i konsumentfrågor inom organisationen Riksförbundet Hem & Samhälle och tidigare inom Sveriges Konsumenter.

OBS! Fair Trade Center ska inte förväxlas med Fairtrade - en oberoende produktmärkning, som hanteras av Fairtrade Sverige.

Priset går till "en person, organisation eller ett företag som på ett utmärkt och nyskapande sätt slagit vakt om konsumenternas intressen". Priset är 10 000 kronor och en antik blåslampa.

Panelsamtal under Blåslampan 2014

Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister (MP), talar

Mingel under Blåslampan 2014

Mingel under Blåslampan 2014

Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister (MP), talar

Ingrid Lodén mottar hedersomnämnande under Blåslampan 2014.

Fair Trade Center mottar Blåslampan 2014 från konsument- och finansmarknadsminister Per Bolund (MP).

Vinnarna av Blåslampan 2014: Fair Trade Center.