Berättelser om människor som lurats vid oseriös telefonförsäljning har duggat allt tätare under många år. Sveriges Konsumenter har drivit på regeringen och oppositionspartier att stoppa utvecklingen genom hårdare regler. En överhängade majortiet av konsumenterna tycker att telefonförsäljningen stör och allt fler vittnar om hur många, särskilt i utsatta grupper, luras in i ofördelaktiga och dyra avtal, ibland inte ens medvetna om att de ingått i. 

Sveriges Konsumenter välkomnar nu det lagförslag som regeringen lämnar som lagrådsremiss om att skriftlig godkännnade ska krävas vid telefonförsäljning. Tidigare har det varit osäkert om förslaget skulle kunna få stöd i riksdagen, men säger sig även Kristdemokraterna stötta förslaget om skriftlig avtalsbekräftelse. 

Regeringen beskriver vad förslaget innebär enligt följande i ett pressmeddelande.

"Förslaget innebär att det inte längre ska vara möjligt att ingå ett avtal muntligen, när näringsidkaren på eget initiativ kontaktar konsumenten på telefon i syfte att ingå ett avtal. Om samtalet leder till att parterna vill ingå ett avtal, ska näringsidkaren skicka en bekräftelse av sitt anbud till konsumenten. För ett giltigt avtal ska det sedan krävas att konsumenten efter att telefonsamtalet är avslutat accepterar näringsidkarens anbud. Både bekräftelsen och accepten ska vara skriftliga och kan skickas med exempelvis mejl, sms eller post. Om näringsidkaren trots att något avtal inte ingåtts på detta sätt ändå levererar en vara eller utför en tjänst, ska konsumenten inte vara skyldig att betala för den"

Även om detta inte kommer att vara hela lösningen är det ett steg på vägen. Nu förväntar vi oss att lagrådsremissen går vidare som proposition och att partierna i riksdagen röstar ja till en stärkt konsumenträtt vid telefonförsäljning.