Att bakterier blir resistenta mot antibiotika (alltså att antibiotika inte längre fungerar på dem) beror till stor utsträckning på att vi använder alldeles för mycket antibiotika och på fel sätt. Det gäller både antibiotika till människor och till djur.

Om vi inte får bukt med överanvändningen av antibiotika riskerar vi i framtiden att stå utan botemedel mot vanliga infektioner, som lunginflammation och halsfluss. Då skulle vi allt oftare ställas inför reella dödshot från sjukdomar som vi idag har möjlighet att bota med antibiotika.

Nu inleder Sveriges Konsumenter, tillsammans med den europeiska konsumentorganisationen BEUC, en kampanj för att se till att antibiotika endast används när den verkligen behövs – för att rädda liv. Fokus för kampanjen handlar om att minska spridningen av antibiotikaresistenta bakterier från lantbruket till konsumenterna.

Så kan antibiotikaresistenta bakterier spridas från lantbruket till dig

Klicka här eller på bilden ovan för att se hur antibiotikaresistenta bakterier kan spridas från lantbruket till dig!

Vi kräver att politikerna:

  • Inför gemensamma och strikta regler för antibiotikaanvändningen i EU-länderna.
  • Lagstiftar om ett förbud mot användning av antibiotika i förebyggande syfte till friska djur. Att ge alla djur antibiotika i fodret görs regelmässigt i många europeiska länder (dock inte i Sverige) för att få ned kostnaderna för köttproduktionen.
  • Lagstiftar om generellt bättre djurhållning inom EU. Stressade djur i trånga utrymmen utvecklar fler sjukdomar och behöver därför mer antibiotika.

Vad DU kan göra för att minska smittorisken från kött:
Smittorisken från kött är liten. Men det är viktigt att vara noga med hygienen när/om du hanterar kött. Det innebär att:

  • Tvätta händerna noga efter du har hanterat rått kött.
  • Hålla isär rått kött och andra livsmedel. Använd olika skärbrädor för kött och annat, som grönsaker. Diska redskap som kommit i kontakt med kött noggrant.
  • Som regel genomsteka kött ordentligt. Undvik rått kött.

Dessutom kan du med fördel välja svenskt kött, eftersom förhållandevis lite antibiotika används i den svenska djuröppfödningen. Om du köper utländskt kött, välj ekologiskt. På så sätt röstar du också med plånboken - för en lägre antibiotikaanvändning inom djurhållningen.

Läs Jan Bertofts kommentar: Magnitud som klimathotet

Frågor och svar om antibiotikaresistens