Regeringen har presenterat ett förslag till en svensk livsmedelsstrategi. Vad saknas i regeringens förslag till strategi och vad ska handlingsplanen innehålla för att leva upp till vad planeten, ekosystemen, konsumenterna och djuren kräver? Vad vill några av livsmedelskedjans aktörer åta sig?

Tid: Tisdag den 5 juli 2016 kl 16.00 – 17.00
Plats: Uppsala Universitet Campus Gotland, Cramergatan 3, E35 

Läs programmet