Sveriges Konsumenter har granskat träningsappen MyFitnessPals avtalsvillkor och granskningen visar att villkoren är oerhört långa och krångliga. Genom att du använder tjänsten ges företaget rätt att spara och sprida användarens information om dig under obegränsad tid. Nu anmäls företaget till Konsumentverket för oskäliga avtalsvillkor och till Datainspektionen för att vara i strid mot personuppgiftslagen och dataskyddsdirektivet.

–Ett så långt avtal för en så enkel tjänst som en träningsapp är oförsvarbart. Att förvänta sig att konsumenter ska läsa och sätta sig in i innebörden av ett 38 sidor långt avtal är fullständigt orimligt. Vi anser att längden på avtalet i sig borde räcka för att fälla företaget för oskäliga avtalsvillkor, säger Maria Wiezell, konsumenträttsexpert på Sveriges Konsumenter.

Sveriges Konsumenter anmäler nu MyFitnessPal då:

• Det inte krävs något aktivt samtycke för att godkänna villkoren, det räcker med att bara använda tjänsten.

• MyFitnessPal inte behöver meddela användaren om villkoren ändras

• De kräver att få tillstånd till att sprida dina personuppgifter till andra företag och att få använda dina uppgifter hur de vill

• Användaren inte heller kan ta bort användarkontot och informationen i appen.

• De inte informerar korrekt om den lagstadgade ångerrätten. De påminner inte heller om den automatiska avtalsförlängningen, vilket de måste göra enligt lag.

–I avtalsvillkoren framkommer häpnadsväckande friskrivningar. I det här fallet handlar det om väldigt personlig information som samlas in och som kan spridas till vem som helst. Bara genom att använda appen avtalar du bort viktiga konsumenträttigheter som finns för att skydda dig. Och troligtvis är du inte ens medveten om det. Detta är bara ett exempel på att myndigheterna måste bli bättre på att granska villkor, säger Maria Wiezell.

Sveriges Konsumenter förväntar sig att Konsumentverket och Datainspektionen snarast granskar villkoren så att de efterlever svensk lagstiftning till skydd för konsumenten.

Läs anmälan

För mer information: Maria Wiezell, konsumenträttsexpert, Sveriges Konsumenter 070 281 69 66