Att följa den framtagna standarden kan fungera som ett kvalitetbevis för seriösa kundkontaktföretag och den som upphandlar tjänsterna får hjälp av standarden i sitt kravställande. Enligt Sveriges Konsumenters representant Gerd Klang kommer den nya standarden bidra till att kunder som kontaktar eller blir kontaktade av ett kundkontaktcenter får ett bättre bemötande.

Läs hela pressmeddelandet om den nya standarden