- Det jag fann mest slående med enkätsvaren är att partierna generellt har blivit mer positiva till lagstiftning inom många områden. Det gäller även de partier som ideologiskt brukar vara mest negativa till politiska regleringar av marknaden, säger Sveriges Konsumenters generalsekreterare, Jan Bertoft.

Enkäten visar på många frågor där samtliga partier vill ha en skarpare konsumentlagstiftning. Till exempel vill alla partier stärka möjligheterna att ställa miljö-, etiska-, djurskydds- och hälsokrav vid offentlig upphandling. Och alla partier vill förbättra tillsynen över taxibranschen med kännbara sanktioner vid oskäligt höga priser.

- Med tanke på en del svar från Allianspartierna är det förvånande att inte mer har hänt under de senaste två mandatperioderna. Men jag tolkar svaren som en ökad insikt om att marknaden inte ”reparerar sig själv”. Det gäller till exempel fulsälj över telefon, oseriösa taxibolag, apoteksreformen och hållbar produktion av hälsosam mat, säger Jan Bertoft.

Enkätfrågorna bygger på Sveriges Konsumenters 100 krav för en starkare konsumentpolitik och innehåller detaljerade frågor om alltifrån antibiotika till övervikt.

Mest positiva till konsumentorganisationens krav är Feministiskt initiativ som stöder 98 procent av kraven, följt av Vänsterpartiet med 87 procent och Socialdemokraterna med 83. Mest positivt bland Allianspartierna är Folkpartiet med 81 procent. Minst positiva är Centerpartiet och Kristdemokraterna.

- Centerpartiet och Kristdemokraterna utmärker sig i flera frågor genom att gå emot strömmen. Till exempel vill Kristdemokraterna inte göra det lättare att få ersättning vid felaktig behandling och bemötande inom vård och omsorg. Det förvånade mig, säger Jan Bertoft.

Läs mer:

Enkäten med samtliga svar
Jan Bertofts analys

För mer information:

Jan Bertoft, generalsekreterare: 070-797 79 87
Åsa Mendel-Hartvig, kommunikationsansvarig: 072-230 99 23