Frihandelsavtalet, Transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar (TTIP), är tänkt att utformas för att underlätta affärsmässig verksamhet mellan världens två största ekonomier och huvudmålet är att minska kostnaderna för företagen genom att ta bort handelshinder.

Sveriges Konsumenter och dess europeiska motsvarighet BEUC ser också att dessa förhandlingar skulle kunna gynna såväl marknad som konsumenter - men förhandlingarna måste öppnas upp, så att konsumenternas skydd och rättigheter kan tillvaratas på bästa sätt.

"Det handlar om frågor som immateriella rättigheter, dataskydd, livsmedelssäkerhet, reglering av kosmetika, kemikalier och finansiella tjänster." Inom alla dessa områden skulle ett starkt konsumentskydd och -fokus gynna både konsumenter och marknad.

Läs debattartikeln här och se hur ett starkt konsumentskydd kan gynna alla.