Artikeln publicerades i på Aftonbladet debatt 

Många av våra prylar används bara en kortare tid - de går sönder, slutar fungera eller så uppdateras inte längre programvaran. Detta leder till en ökad resursbelastning. Ovanpå det blir det dyrare för den enskilde på sikt. Om en diskmaskin kan användas i två år eller tio år är naturligtvis en stor skillnad både i påfrestning på konsumentens plånbok och miljön.

Framtidens produkter måste inte bara tillverkas på ett hållbart sätt, de måste vara av sådan kvalitet att de kan användas längre. För det behövs "push", incitament, för både företag och konsumenter. Allt fler röster höjs om att samhället borde övergå från en linjär ekonomi till en cirkulär modell. I en sådan handlar kvalitet inte bara om hur mycket just du kommer att använda en produkt. Det handlar minst lika mycket om hur många som kan återanvända eller samanvända den. Produkter som verkligen används, som inte blir stående i ett förråd, ställer högre krav på kvalitet och livslängd.

När en produkt inte håller måttet kan du enligt konsumenträtten reklamera den, alltså gå tillbaka till affären och få den ersatt, reparerad eller helt häva köpet. Men dagens regler är förvirrande. Trots att reklamationsrätten är satt till tre år, är det enligt lagen endast sex månader garanti. Under den perioden är det företaget som har bevisbördan och ska bevisa att det inte är ett ursprungligt fel på varan. Därefter och fram till tre års tid måste konsumenten själv bevisa att det handlar om ett ursprungligt fel som inte orsakats genom vårdslös användning. Ibland kan det finnas frivilliga garantier, ofta på ett år, men det räcker inte heller.

Vi vill se en stärkt reklamationsrätt i minst tre år där det är upp till företaget att bevisa att det inte handlar om kvalitets- eller fabrikationsfel. Då kan fler konsumenter få rätt mot företagen och bristfälliga produkter "straffas ut". Dessa ökade krav på kvalitet ger incitament att producera användbara, hållbara produkter. Det är också i linje med den statliga utredningen om cirkulär ekonomi som ser reklamationsrätten som ett effektivt verktyg. Stärker vi konsumentens skydd vid reklamation så blir det enklare för konsumenten att välja och ställa krav på mer hållbara produkter. Tidningen Råd & Rön har i 60 år testat olika konsumentprodukter, utan reklam och otillbörlig påverkan från producenter och handel. I testerna framkommer ofta riktigt bra produkter som tål hårda tester, men alltför ofta även sådana som inte håller ens i närheten av vad de lovar. Syftet med testerna är hjälpa konsumenten att hitta den produkt som presterar bäst och som konsumenten kommer att vara nöjd med länge. Det är den bästa förutsättningen för att produkten just kommer att användas och inte bytas ut på grund av fel och dålig kvalitet. Det har funnits misstankar - och i några fall rena bevis - på att produkter designas för att gå sönder snabbare än nödvändigt, så kallat "planerat åldrande". Oavsett hur och var detta stämmer motsvarar många av dagens produkter varken konsumentens förväntningar eller kraven på en längre användningscykel. En cirkulär ekonomi kräver produkter av bättre kvalitet, så att de kan användas längre och av fler. En stärkt laglig reklamationsrätt är ett styrmedel som har effekt för alla typer av konsumentprodukter. Konsumenter vill ha hållbara produkter de kan lita på oavsett om hen köper, använder eller delar.

Jan Bertoft, Generalsekretrare, Sveriges Konsumenter

Carina Lundgren, Chefredaktör, Råd & Rön