Dagens konsumenter ställs idag inför ett antal olika utmaningar. Allt från ohederliga erbjudande om ”gratis” produkter som visar sig vara långa abonnemang och bedrägliga telefonförsäljare med tjänster som inte behövs, till ett rejält kunskapsunderläge kring nya och komplicerade tjänster, där betänketiden ofta är för kort. Inte helt oväntat går vissa affärer snett. Konsumentvägledning finns fortfarande på de flesta håll men nedskärningarna går alarmerande fort.

I nuläget saknar 55 av landets 290 kommuner konsumentvägledning, enligt Hallå Konsuments upplysningstjänst där man kan knappa in sin kommun för att få kontaktuppgifter till sin lokala konsumentvägledare. Det är 13 kommuner fler än förra året och 37 fler än 2014, året innan Konsumentverkets tjänst Hallå Konsument startade. En utveckling som många befarade skulle bli en följd av den nya nationella tjänsten.

Värst är det i Stockholms län där 12 av 26 kommuner, som samlar fler än 550 000 invånare, helt saknar tillgång till kommunal konsumentvägledning.

Näst värst, räknat i andel kommuner, är det i Värmland där 9 av 17 kommuner, med fler än 80 000 invånare, står utan.

Därefter kommer Skåne med över 300 000 invånare i 7 av 17 kommuner och Småland, där 5 av 20 kommuner och nästan 150 000 invånare, saknar detta stöd. Att stora städer såsom Lund, Växjö och Kristianstad saknar lokalt förankrad konsumentvägledning är inget annat än en skandal.

Totalt saknar idag drygt 1,4 miljoner svenskar detta stöd som funnits sedan 80-talet och som konsumentminister Per Bolund flera gånger betonat vikten av. I en debattartikel i Norrköpings Tidningar 2015 jämförde han Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå Konsument med ”Vårdguiden” och den lokala konsumentvägledningen med lokala vårdcentralen, där den lokala konsumentvägledningen och det personliga mötet är både nödvändigt och bättre lämpat.

Och att det kan löna sig att satsa på konsumentvägledning visar Konsumentverkets undersökning ”Konsumentskada i Sverige Underlag till rapporten 2018:2”. Enligt undersökningen kostar misslyckade köp av varor och tjänster svenska konsumenter 50 miljarder kronor årligen. 39 miljarder för rena omkostnader medan 11 miljarder motsvarar värdet på den tid vi lagt ned. Den samlade konsumentskadan blir ungefär 7 000 kronor per vuxen person och år. Detta motsvarar enligt rapporten en procent av BNP och mer än den budgeterade kostnaden för försvaret under 2018.

En annan undersökning, gjord 2017 av Konsument Jönköping, visade att de som under det året fick hjälp av dem tillsammans sparade 1,2 miljoner kronor. En väl fungerande konsumentvägledning blir i förlängningen lönsam för kommunen och dess invånare.

Detta är inte problem som drabbar några få utan Konsumentverkets undersökning visar att tre av fyra personer köpt varor och tjänster som av olika skäl inte motsvarar förväntningarna. Dessutom vet fyra av fem inte hur länge man kan klaga på en trasig vara, sju av tio vet inte vad de har rätt till när de ska klaga och varannan vet inte hur lång ångerrätt man har när man handlar på nätet, enligt samma siffror. Ofta är det också grupper som inte har råd med en dålig affär som luras.

När tvist uppstått räcker det många gånger inte med att få reda på vilka lagar och regler som gäller, utan även att få handfast hjälp med lag- och avtalstolkning, hjälp att formulera reklamationsbrev och ibland även kontakt med företagen, för att få rättelse. Tyvärr är det inte ovanligt att det som en konsument försökt med i månader kan lösas genom ett telefonsamtal från en påläst och kunnig konsumentvägledare.

En förutsättning för detta är en konsumentvägledning som du kan besöka och att ha återkommande kontakt med samma konsumentvägledare som har möjlighet att sätta sig in i ditt ärende, hjälpa dig att formulera dina problem liksom dina krav. Om de lokala konsumentvägledarna även ges utrymme att gå ut i skolor, föreningar och företag för att informera om rättigheter och vad som gäller kan de positiva ringarna på vattnet bli än fler; mer medvetna konsumenter innebär långsiktiga samhällsvinster och för företagen lägre kostnader för klagomåls- och reklamationshantering.

Tillgång till oberoende och lokalt förankrad konsumentvägledning är något som borde vara en demokratisk rättighet och berör människor i livets alla skeden, oavsett vilken social, kulturell, språklig eller annan tillhörighet man har.

Så nu, ni som bor i Stockholms län, är det dags att ställa era lokalpolitiker till svars. Eller för er politiker att ta initiativ och visa att ni bryr er om även de viktiga frågor som inte seglar högst i debatterna men ändå berör precis alla. Många är de konsumenter som behöver hjälp och för att nå en rättvis handel och en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar konsumtion behöver alla konsumenter få rätt förutsättningar. En god och jämlik konsumentvägledning för landets alla invånare är en självklar grundsten för att så ska ske.

Jan Bertoft
Generalsekreterare
Sveriges Konsumenter