Texten publicerades på Europadagen 9 maj 2017 i bland annat Nya Wermlands Tidning

I dag är det 67 år sedan samarbetet den Europeiska unionen (EU) skapades. Ungefär samtidigt växte de första konsumentorganisationerna fram över hela EU. En ny dynamisk marknad utvecklades, med många möjligheter för både företag och konsumenter. När de möttes med alla nya val ledde det till att konsumenterna fick större behov av oberoende råd - när de ville köpa ett kylskåp, tvättmaskin eller letade efter försäkringar.

När EU växte blev konsumenternas val av den bästa produkten eller tjänsten och det rättsliga skyddet alltmer en europeisk fråga. Att försvara konsumenträttigheter kunde inte längre hanteras på nationell nivå. När produkter och tjänster passerar över gränser, bör även konsumentskyddet göra det. Det ledde till det första europeiska konsumentprogrammet 1975. Sedan dess har årtionde efter årtionde ett robust ramverk för EU:s konsumentpolitik växt fram som gynnar EU-medborgarna och påverkar vår vardag på ett sätt som de flesta av oss inte är medvetna om.

Visste du till exempel att strikta EU-regler säkerställer att livsmedelsleverantörer, från jordbrukaren till snabbköpet, hygien- och säkerhetskrav? Tack vare ett EU-omfattande varningssystem kan matfusk och bristande säkerhet i livsmedelssektorn stoppas. Och EU:s märkningsregler gör att konsumenterna ska få veta vad deras mat innehåller och att man enkelt kan välja det mest hälsosamma alternativet. Visste du att EU:s regler säkerställer att leksaker, hårtorkar och babykläder till salu i alla europeiska butiker uppfyller höga säkerhetsstandarder, oavsett var de producerades? Ett varningssystem mellan EU-länder övervakar att osäkra produkter snabbt återkallas från marknaden. Visste du att när ett flyg är inställt eller försenat eller när resenärerna nekas ombordstigning, har konsumenterna rätt till hjälp och ekonomisk ersättning tack vare EU-lagstiftningen? 

Europa har på ett positivt sätt påverkat konsumenternas vardag på så många sätt och sätter standarden även för andra konsumenter runt om i världen.

Men framtiden är inte nödvändigtvis lika ljus, vi ska inte underskatta de utmaningar som ligger framför oss. Politiska kriser, Brexit och en växande misstro mot beslutsfattare slår även mot EU, och slutligen mot konsumenterna i EU:s länder. Årsdagen av EU:s grundande verkar inte vara en dag att fira. Vi hör krav från många i Europa på att EU att måste närma sig folket. Och de har alldeles rätt! Att arbeta tillsammans är det enda sättet vi kan göra saker bättre för oss alla, för oss som konsumenter.  Hur kan vi återställa förtroendet? 

 Till att börja med behöver vi en stark och banbrytande konsumentpolitik. Vi är alla konsumenter. Att stärka och skydda konsumenter gör det möjligt för EU att nå ut direkt till sina medborgare och påverka dem i deras dagliga liv. Låt oss visa folket vad Europa gör och fortfarande kan göra för dem. Ge dem verktygen att genomdriva sina rättigheter när något går fel. Kämpa för längre reklamationsrätter och mer hållbara produkter... Allt detta kräver djärva beslut och modiga beslutsfattare. I dag samlas vi tillsammans med konsumentorganisationer från hela Europa i konsumentorganisationen BEUC och uppmanar de europeiska ledarna att vara modiga som många gånger förr - sätt konsumenterna i centrum för Europas framtid. 

Jan Bertoft, generalsekreterare, Sveriges Konsumenter

 

Denna artikel publiceras undertecknad av ledarna för konsumentorganisationerna i Belgien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Italien, Slovenien, Spanien och Nederländerna.