Ingen blåser mig var ett projekt som drevs av Sveriges Konsumenter 2011-2014. 

Ta del av det utbildningsmaterial som finns samlat med lärdomar från projektet. En bra vägledning för dig som vill ta upp frågor om konsumentmakt, rättigheter och hur vi kan bidra till en mer hållbar värld.

Läs också mer om vad vi arbetar med just nu.