Gör om en t-shirt till en matta

Så här gör du

  1. Klipp trasor av t-shirts och gör nystan.  
  2. Virka rutor. Många rutor. 
  3. Sy ihop rutorna.

Lära dig grunderna i virkning här! 

Så här virkar du en mormorsruta

Lägg upp 6 luftmaskor (lm) slut till en ring med 1 smygmaska (sm).

Varv 1: 

2 lm (representerar 1 stolpe gör 2 stolpar om ringen, *3 lm (detta blir ett hörn), 3 stolpar om ringen upprepa från *2ggr. Avsluta med 3 lm och 1 sm i 2:a m i varvets början. Nu har du gjort den innersta ringen ta av trasan och byt färg. 

Varv 2:

Börja virka runt en av luftmaskbågarna på föregående varv. 2 lm, 2 stolpar runt luftmasksbågen, 3 lm. 3 st i samma lmb som den tidigare stolpgruppen, *1 lm, 3 st i nästa hörn, 3 lm, 3 st i samma hörn. Upprepa 2 ggr. Avsluta med 1 sm i 2:a maskan i varvets början. Ta av trasan, byt färg. 

Varv 3:

Börja virka runt en av luftmaskbågarna på föregående varv. 2 lm, 2 stolpar runt luftmaskbågen, 3 lm. *3 st i samma luftmaskbåge som den tidigare stolpgruppen, 1 lm, 3 stolpar i nästa luftmaskbåge, 1 lm, 3 stolpar i hörnet, 3 lm * upprepa 2 ggr. Avsluta med 1 sm i 2:a maskan i varvets början. Ta av trasan.