Så tillverkas dina kläder

Följ med till Asien och se hur det kan se ut där merparten av de kläder vi använder idag tillverkas.