Så fördelas pengarna för jeansen

Det är många som ska dela på pengarna du betalar för ditt plagg.

Så här fördelas de:

59% ÅTERFÖRSÄLJARE OCH SKATT

Summan inkluderar butikshyra, butikspersonalens lön och skatt.

12% MÄRKE OCH REKLAM

En stor del av pengarna går till företaget och reklamkostnader. En reklamfilm eller ett uppslag i ett magasin kan kosta hundratusentals kronor.

12% MATERIALKOSTNADER

Endast en dryg tiondel går till material som till exempel bomull, tråd och färg.

12% TRANSPORT- OCH LAGRINGSKOSTNADER

Transportkostnader är höga, både i pengar och för miljön.

4% FABRIKEN SOM TILLVERKAR PLAGGET

Trots att en del av pengarna går till fabriken där plagget tillverkades är många fabriker slitna och vissa rent av livsfarliga.

>1% ARBETAREN

Minst får de som syr dina kläder. Många gånger tvingas de till långa arbetsdagar och övertid utan ersättning. Eftersom lönen är så låg arbetar de som kan ofta med fler än ett jobb samtidigt.

 

Text: Annika Berge, Råd&Rön