Erik: De säger kom och köp så mycket som möjligt

Hej igen!

Varje kurs här på Textilhögskolan ska beröra hållbarhet på ett eller annat sätt, det ska ingå i kursplanen. Nu läser jag till och med en kurs som heter ”Hållbar affärs- och produktutveckling”. I textilbranschen, men även i skolan, känns det dock som att man pratar om hållbarhet som ”vi gör vad vi kan så länge vårt modeföretag växer”. Jag vill påstå att det finns ett grovt missförstånd och en missanvändning av just ordet hållbarhet i textilbranschen.

I februari hade vi gästföreläsare från H&M, Gina Tricot och Lindex där alla nämnde något om sitt företags hållbarhetsarbete, men där ingen förstod vad ordet hållbarhet verkligen betyder. En gästföreläsare berättade hur man skulle övergå till 100 % hållbara material, transporter och produktion till år 2024 (ambitiöst och fullkomligt omöjligt). Jag skakade på huvudet inombords men frågade också ”vad tänker ni om hållbar marknadsföring? För just nu säger ni i princip: kom och köp så mycket som möjligt”. Svaret var att företaget var volymdrivet och inget man planerade att ändra på.

Ordet hållbarhet har liksom institutionaliserats, man använder det lite hur som helst bara för att det låter bra. Förstå att vi har massproducerande företag där ute som påstår att de inte äventyrar våra barnbarns förutsättningar att leva på samma sätt som vi lever idag. Modeföretagens enorma resursförbrukning kvarstår även om man tycks nöja sig med att borra fyrtiosju brunnar i Bangladesh och gå över från konventionell till ekologisk bomull. En brunn i Bangladesh betyder otroligt mycket för befolkningen, men de stora modeföretagen är byggda på en affärsmodell som inte kan bli hållbar, hur mycket man än försöker. Storskalig produktion kan i min mening aldrig bli just hållbar, bara mer eller mindre social- och miljövänlig.

Vi måste kunna skilja på vad som är miljövänligt och vad som faktiskt är hållbart. Jag menar inte att de stora modekedjorna ska avveckla hela verksamheten men de kan väl åtminstone vara ödmjuka, inte missanvända begreppen och på så sätt vilseleda oss konsumenter? Ett första steg kan vara att se över hur orden hållbarhet och kvalitet faktiskt används i marknadsföringssyftet.

Gästföreläsaren som jag ifrågasatte under föreläsningen menade på att tusentals jobb skulle försvinna om modeföretaget inte fanns. Ja, förmodligen men vi måste komma ihåg att klimatförändringarna är priset av vårt ständiga konsumerande. Ja juste, det är vi konsumenter som gör den stora skillnaden. Modeföretagen förtrollar oss bara med fina ord och bilder.   

Förlåt för allt gnäll, jag är ju trots allt örebroare!