Farliga kemikalier i friluftskläder

Det har på senaste tiden kommit flera rapporter om att friluftskläder innehåller farliga ämnen. I slutet av januari avslöjade Greenpeace att kläder från flera märken innehåller farliga kemikalier och värst var Haglöfs. Också Kemikalieinspektionen har hittat farliga ämnen i flera skor och fritidskläder.

Kemikalier används ofta i friluftskläder för att de ska bli smuts- och vattenavstötande. Många av de här ämnena är skadliga för både människor och miljö, ändå används de trots att det finns alternativ.

När Kemikalieinspektionen testade 192 skor och plagg som säljs i Sverige visade det sig att sex av de testade varorna innehöll hälsofarliga ftalater och i en handske hittades förbjudna ämnen som bland annat kan orsaka cancer. Det finns inget förbud mot ftalater, men de kan skada människors fortplantningsförmåga och finns med på EU:s lista över särskilt farliga ämnen. 

I en träningshandske hittade Kemikalieinspektionen kortkedjiga klorparaffiner. De är förbjudna inom EU eftersom de är skadliga för vattenlevande organismer och mycket långlivade i naturen. Handsken innehöll även azofärgämnen över gränsvärdet i EU och ftalaten DEHP i halter över 0,1 procent. Företaget har nu slutat att sälja handsken. Kemikalieinspektionen kommer att anmäla företaget till miljöåklagare.

– Det är företagens ansvar att se till att deras kläder och skor är säkra, säger Amanda Rosen på Kemikalieinspektionen.

Vill du vara med och påverka friluftsindustrin uppmanar Greenpeace nu till att skriva på för att märket Haglöfs ska avgifta sin produktion. Haglöfs visade sig ha högst halter av PFAS-kemikalier av de märken organisationen testat.