Ny standard: Fairtrade ska skydda anställda i hela produktionen

Nu ska Fairtrade skydda hela kedjan av anställda i textilproduktionen. Tidigare har märkningen bara gällt odlingen av bomull, men nu vill Fairtrade alltså skydda anställda i hela produktionskedjan och dessutom öppnas märkningen upp för fler fibrer. 

I den nya standarden ställs krav på arbetsförhållanden, levnadslöner och de anställdas rättigheter. Enligt Fairtrade är långsiktiga och rättvisa inköpsrutiner en förutsättning för höjda löner och nu måste företagen ta ansvar för att skapa sådana rutiner. När hela kedjan i tillverkningsprocessen har blivit certifierad i linje med Fairtrades textilstandard, kommer slutprodukterna att bära Fairtrade Textile Production-märket.

Fairtrades nya textilstandard börjar gälla från juni 2016. Om du vill läsa mer om vad som ingår i standarden hittar du den här.